Raspodjela troškova prema stvarnoj potrošnji

Siemeca razdjelnici toplineŽivimo u vremenu povećanja cijene energije i sve veće važnosti očuvanja okoliša. Stoga smo prisiljeni tražiti nove i učinkovitije načine iskorištavanja resursa.Da bismo znali kolika nam je potrošnja i kolike su mogućnosti uštede, moramo postaviti individualno mjerenje toplinske energije. Analizom podataka mjerenja potrošnje i praćenja individualnih troškova dolazimo do informacija za daljnju optimizaciju naših resursa.

Svi krajnji kupci u zgradama koje su spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije, a imaju više od sedamdeset stambenih/poslovnih jedinica imaju obvezu ugradnje uređaja za mjerenje toplinske energije ili razdjelnika te termostatskih radijatorskih ventila najkasnije do 31. prosinca 2015.

Svi krajnji kupci u zgradama koje su spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije, a imaju više od dvije, a manje od sedamdeset stambenih/poslovnih jedinica imaju obvezu ugradnje uređaja za mjerenje toplinske energijeili razdjelnika te termostatskih radijatorskih ventila najkasnije do 31.prosinca 2016.Solis Romano je specijaliziran za ugradnju Siemens Siemeca sustava za mjerenje i prikupljanje podataka. Sustav odlikuje jednostavna instalacija i postojana bežična komunikacija.
Sastoji se od sastoji mjernih uređaja (mjerila topline, vodomjera, razdjelnika te pretvarača signala) i koncentratora podataka. Mjerni uređaji instaliraju se u stambene jedinice, a koncentratori podataka instaliraju se u zajedničkim prostorima (stubište). Sve komponente povezane su bežičnom mrežom te se podaci prikupljaju daljinski bez potrebe za ulazak u stambene jedinice.

 

Sustav se sastoji od:

Koncetratora podataka
Okosnica su sustava za daljinsko očitavanje. Koncentrator podataka prihvaća vrijednosti potrošnje od mjernih uređaja i raspoređuje ih u mrežu. Na svaki koncentrator podataka spremaju se sve očitane vrijednosti sustava povezanog bežičnom komunikacijom. Podatke o potrošnji moguće je prenijeti na samom mjestu s bilo kojeg koncentratora podataka kabelskom ili radijskom vezom. Koncentratori podataka s integriranim GSM modemom ili mrežnom karticom omogućuju daljinsko očitanje brojila na osnovi GSM i TCP/IP komunikacijskih sučelja.

Razdjelnici energije
Karakteristika je razdjelnika energije iz sustava Siemeca njihova sposobnost komuniciranja. Razdjelnici s ugrađenim i udaljenim osjetnikom na raspolaganju su kao uređaji u izvedbi s jednim i dva osjetnika, što omogućuje široke mogućnosti upotrebe. Velikje i izbor montažnog pribora.

Mjerila topline (tzv. Kalorimetri)
Za standardne nominalne protoke od 0,6 m3/h, 1,5 m3/h i 2,5 m3/h na raspolaganju su mjerila topline u izvedbi protočnog brojila na osnovi mjerenja jednog ili više mlazova. Mjerila topline mogu se montirati kao kompaktne jedinice sa zaslonom ili se zaslon montira na udaljenu lokaciju, što omogućuje ugrađeni komunikacijski kabel. Moguće je nabaviti i kombinirana mjerila topline za grijanje i hlađenje.

Vodomjeri
Postoje izvedbe za hladnu i vruću vodu. I u tom slučaju na izbor su mjerila na osnovi mjerenja jednog ili više mlazova. Moguća je nabava i u izvedbama različitih duljina i posebnih konstrukcija za ugradnju na ventil i kupaoničku bateriju. Elektroničko očitanje osigurava visok stupanj pouzdanosti rada i preciznosti mjerenja.

Pulsni pretvarači
Siemeca mreže otvorene su za integraciju vanjskih brojila na osnovi brojenja impulsa. Svaki pulsni pretvarač ima dva neovisna pulsna ulaza. Na njih je moguće priključiti različita brojila s ugrađenim pulsnim izlazom, kao što su npr. plinomjer ili brojilo električne energije